BALANCE GENERAL 2021

 1. BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2021
 2. EERR GENERAL TOTAL DICIEMBRE 2021
 3. EERR MENSUAL CC SUBVENCIÓN DICIEMBRE 2021
 4. EERR ACUMULADO CC SUBVENCIÓN DICIEMBRE 2021
 5. EERR MENSUAL CC MIN CULTURA DICIEMBRE 2021
 6. EERR ACUMULADO CC MIN CULTURA DICIEMBRE 2021
 7. EERR MENSUAL CC AGUAS ANDINAS DICIEMBRE 2021
 8. EERR ACUMULADO CC AGUAS ANDINAS DICIEMBRE 2021
 9. EERR MENSUAL CC ANGLOAMERICAN DICIEMBRE 2021
 10. EERR MENSUAL CC EVENTO ARBOL DE NAVIDAD 2021
 11. EERR ACUMULADO CC EVENTO ARBOL DE NAVIDAD 2021
 12. EERR ACUMULADO INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2021

LIBROS REMUNERACIONES ANGLO 2019

 1. LIB REM C.C ANGLOAMERICAN II JULIO 2019 (1)
 2. LIB REM CORP MUN CULT TIL TIL CC ANGLOAMERICAN II ABRIL 2019
 3. LIB REM CORP MUN CULT TIL TIL C.C ANGLOAMERICAN SEPTIEMBRE 2019
 4. LIB REM CORP MUN CULT TIL TIL C.C ANGLOAMERICAN NOVIEMBRE 2019 (2)
 5. LIB REM CORP MUN CULT TIL TIL C.C ANGLOAMERICAN II DICIEMBRE 2019
 6. LIB REM CORP MUN CUL TIL TIL MAYO 2019 (6)
 7. LIB REM CORP MUN CUL TIL TIL JUNIO C.C ANGLOAMERICAN II 2019 (1)
 8. LIB REM CORP MUN CUL TIL TIL C.C ANGLOAMERICAN II AGOSTO 2019 (2)
 9. LIB REM CORP MUN CUL TIL TIL ANGLOAMERICAN OCTUBRE 2019 (1)

LIBROS REMUNERACIONES SUBVENCIÓN 2019

 1. LIB REM C.C. SUBVENCION MUNICIPAL JULIO 2019
 2. LIB REM CORP MUN CUL TIL TIL ABRIL 2019 (3)
 3. LIB REM CORP MUN CUL TIL TIL C.C SUBVENCION AGOSTO 2019 (1)
 4. LIB REM CORP MUN CUL TIL TIL ENERO 2019 (4)
 5. LIB REM CORP MUN CUL TIL TIL FEBRERO 2019 (2)
 6. LIB REM CORP MUN CUL TIL TIL MARZO 2019 (2)
 7. LIB REM CORP MUN CUL TIL TIL MAYO 2019 (5)
 8. LIB REM CORP MUN CUL TIL TIL SUBVENCION OCTUBRE 2019 (3)
 9. LIB REM CORP MUN CULT TIL TIL C.C SUBVENCION DICIEMBRE 2019
 10. LIB REM CORP MUN CULT TIL TIL C.C SUBVENCION NOVIEMBRE 2019 (2)
 11. LIB REM CORP MUN CULT TIL TIL C.C SUBVENCION SEPTIEMBRE 2019 (1)
 12. LIB REM LIB REM CORP MUN CUL TIL TIL C.C SUBVENCION JUNIO 2019 (2)

BALANCES Y EERR CCTT

 1. BALANCEN CORP MUNICIPAL A DICIEMBRE 2019 (4)
 2. EERR ACUM AGUAS ANDINAS DICIEMBRE 2019
 3. EERR ACUM ANGLOMERICA DICIEMBRE 2019
 4. EERR ACUM INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2019
 5. EERR ACUM MIN CULTURA DICIEMBRE 2019
 6. EERR ACUM SUBVENCION DICIEMBRE 2 2019
 7. EERR MENSUAL AGUAS ANDINAS DICIEMBRE 2019
 8. EERR MENSUAL ANGLOMERICA 2019
 9. EERR MENSUAL INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2019
 10. EERR MENSUAL MIN CULTURA DICIEMBRE 2019
 11. EERR MENSUAL SUBVENCION DICIEMBRE (2) 2019